Polecamy sprzęt laboratoryjny, elementy aparatury pomiarowej
stosowanej w analitycznych laboratoriach naukowych,
laboratoriach badania wód, ścieków, odpadów,
laboratoriach badania i ochrony środowiska
kontakt:

MINERAL
ul. Turystyczna 48B
05-092 Łomianki-Sadowa

tel.: 227515753
e-mail: mineral@mineral.waw.pl

English version